Julkaisut

Kaaharipoikia ja rappioromantiikkaa

Kansi - kansi

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Kaaharipoikia ja rappioromantiikkaa

Tutkimus erään kaahailukulttuurin elämänilosta ja tuhoisuudesta

Lue PDF-tiedostona täältä >>

VL, sosiologi Heli Vaaranen tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan nuorten miesten
autokaahailua eri näkökulmista. Tutkimuksessa kysytään, miksi nuori kaahailee?
Mikä kaahailussa vetoaa? Tutkimus tarjoaa lukijalle myös näkökulman nuorten
miesten arkeen ja elämään. Miten nuori mies voi tämän päivän Suomessa? Ovatko
kaikki löytäneet paikkansa? Vaikka tutkimuksessa kuvataan erityistä autohurjasteluun
suuntautuneiden poikien joukkoa, tutkija pyrkii samalla edistämään yleisemmin
alakulttuurien ymmärrystä yhteiskunnassamme.
Tutkittu kaahailukulttuuri ei ole yksilökeskeistä autokulttuuria. Se on ryhmätoimintaa,
jolle kilpailullisuus, humalahakuinen alkoholinkäyttötapa autoissa ja ajotaitoon
tähtäävät leikit ovat ominaisia. Yksilö tahtoo tulla suosituksi ja saada huomiota
ryhmässä. Päteminen kaahailukulttuurin monimuotoisuudessa tuottaa hyväksyntää
omassa joukossa ja vahvistaa ryhmän mainetta muihin ryhmiin nähden.